Angioplastyka wieńcowa to zabieg, który polega na udrożnieniu tętnic wieńcowych. Zabiegowi angioplastyki wieńcowej mogą zostać poddane tętnice zupełnie zamknięte lub też zawężone. Wszystko odbywa się bez otwierania klatki piersiowej pacjenta. Angioplastykę wieńcową wykonuje się w specjalistycznej sali zabiegowej, która jest nazywaną pracownią kardioangiograficzną. Przy zabiegu angioplastyki wieńcowej pacjent jest miejscowo znieczulony. Układa się go w pozycji leżącej, musi być rozebrany, przykryty wyłącznie prześcieradłem chirurgicznym. Przed samym rozpoczęciem zabiegu angioplastyki, czyli przed wykonaniem nakłucia, należy zdezynfekować miejsce nakłucia. Następnie pacjentowi podaje się znieczulenie miejscowe.

Aby móc przystąpić do zabiegu angioplastyki wieńcowej należy wykonać nakłucie w tętnicy udowej, ramiennej lub tętnicy promieniowej. Przez zrobione w tętnicy nakłucie wprowadza jest następnie rurka, w której umieszczona jest zastawka wykonana ze sztucznego tworzywa. Zastawka ta jest nazywana koszulką naczyniową. Dzięki zastosowaniu tej koszulki naczyniowej u ujścia tętnicy można umieścić cewnik, tzw. cewnik prowadzący, a w kolejnym kroku można przez niego wprowadzić cieniutki drucik wykonany z metalu. Kiedy drucik jest już wprowadzony do tętnicy wzdłuż niego do tętnicy jest wprowadzany cewnik z balonikiem. Balonik ten jest wypełniony solą fizjologiczną oraz kontrastem, które mają właściwości rozszerzające zwężone naczynia krwionośne. Skuteczność angioplastyki zwiększa wprowadzenie do tętnicy stentu.