Społeczeństwo można badać wieloma różnymi metodami. Jedną z nich jest ankieta. Patrząc na tę kwestię zdroworozsądkowo, można mieć wiele wątpliwości co do obiektywizmu wyników tego typu działań. Żeby wyniki badań przeprowadzonych przez ankieterów były obiektywne i wartościowe, to wszyscy ankietowani musieliby wypowiedzieć się w stu procentach szczerze.

Poza tym, musiałaby to być dość duża grupa osób w różnym wieku i różnych środowisk, jeśli badanie miałoby mieć charakter uniwersalny (można badać również mniejsze grupy, jak na przykład warszawskich studentów czy też mieszkańców dużych miast). Zdaje się jednak, że ludzie dość niechętnie podchodzą do ankiet i nawet jeśli je wypełniają, to średnio się w to angażują (zaznaczają pola bez większego zastanowienia). Ankietom nie można więc do końca wierzyć, a ich wyniki mogą być wypaczone przez samych ankieterów (sposób formułowania pytań czy też wybór ankietowanych). Niestety, badanie społeczeństwa jest zdecydowanie trudniejsze, niż na przykład laboratoryjne badanie określonego materiału. Dowiedz się jak sprzedawać online. Najpierw musisz zainwestować w hosting domen.

www.fundacjamarszzebry.pl