W krajach wysoko rozwiniętych oraz rozwijających pojawia się bardzo niepokojący trend demograficzny – coraz więcej z par nie decyduje się na posiadanie chociażby jednego potomka. Ta sytuacja wynika z kilku przyczyn. Dla wielu par dziecko jest po prostu przeszkodą w realizacji własnych marzeń i celów, niektórzy natomiast rezygnują z dziecka dla własnej wygody.

Warto tutaj zaznaczyć, że pary które nie chcą posiadać potomka nie są motywowane np. złą sytuacją materialną. Wręcz przeciwnie – w rejonach gdzie odnotowuje się problem bezdzietnych par poziom życia stoi na naprawdę wysokim poziomie.

Para bez problemu byłaby w stanie wyżywić i wychować nawet nie jednego potomka, jednak mimo to nie decydują się na jego posiadanie. Coraz więcej z państw stara się walczyć z tym trendem i wprowadza np. politykę prorodzinną, która ma zachęcać ludzi do powiększania rodzin.

Najczęściej jednak są to świadczenia socjalne i pomoc materialna, która staje się pomocna i zachęcająca tylko dla tych najbiedniejszych.

Stuły kapłańskie http://ornaty.pl/pol_m_Szaty-Liturgiczne_Stuly-229.html haftowana stuła Haftina Atelier