Nie ulega wątpliwości, że współczesne społeczeństwo pod każdym względem, w wielu działaniach, myślach i emocjach pokazuje, jak bardzo odbiega od wpajanych od lat wartości chrześcijańskich.

Ne trzeba długo szukać przykładów, czy nawet czynników takiego postępowania, bowiem dzisiejsze młode pokolenie, tak naprawdę w ogóle nie zdaje sobie sprawy, co jest dobre, a co złe.

Właśnie o takie kategorie, jak dobro, prawda, a także piękno najbardziej tutaj chodzi, bowiem według wielu ruchów zarówno filozoficznych, kulturowych, religijnych, aż wreszcie społecznych nikt nie może narzucać, co jest odpowiednie, a co złe.

Dlatego też XX wiek stał się „wybuchową mieszanką” wielu konfliktów społecznych, z którymi starsze pokolenie coraz częściej po prostu przegrywa.

Trudno się dziwić takim tendencjom, skoro wyraźnie widać jak ogromną rolę odgrywa dzisiaj subiektywna opinia, kiedy sami decydujemy, co jest dla nas dobre, a co złe.