Niehumanitarna, nieetyczna, przerażająca i najbardziej okrutna kara za poniesione czyny to wydanie wyroku śmierci na człowieka, który dopuścił się zbrodni.

Choć wiele krajów rokrocznie rezygnuje z takiego wyroku, to nadal istnieją państwa, gdzie kara śmierci jest naturalnym procesem.

Warto jednak zwrócić uwagę, że temat ten wywołuje burze, gdyż zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy konfliktu mają bardzo dobre i niepodważalne argumenty przemawiające za swymi racjami.

Niemniej jednak należy zdecydowanie podkreślić, że jest to kolejna ingerencja w życie ludzkie, o którym nie koniecznie możemy decydować.

Dlatego rodzi się znowu wiele pytań, które z pewnością jeszcze długo pozostaną bez odpowiedzi, a codziennie będą pojawiać się nowe dość znaczące kwestie, przemawiające na korzyść zarówno jednej, jak i drugiej strony konfliktu.

Tym bardziej, że już dochodzi do podważania wyroków sądów, chociażby ze względu na wydawanie zbyt łagodnych wyroków, jakim jest 25 lat za zabójstwo.