Proces resocjalizacji, który polega na modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu ponownego przystosowania jej do życia w społeczeństwie przy pomocy wpojenia jej powszechnie akceptowalnego systemu norm, przy jednoczesnym oduczeniu jej wartości i zachowań patologicznych obejmuje szereg metod, które w zależności od kształtu relacji wychowawcy z wychowankiem mogą być skuteczne w różnym stopniu.

Bardzo popularną metodą pracy resocjalizacyjnej jest doradzanie wychowawcze, które polega na udzielaniu przez wychowawcę rad wychowankowi, który ich potrzebuje.

Potrzeba jest tu wartością nadrzędną, bowiem to osoba poddawana resocjalizacji sama powinna poszukiwać rady u wychowawcy, który jest dla niej autorytetem i wsparciem.

Bezsprzecznie doradzanie zawodowe jest metodą, która pozwala wychowankowi spojrzeć na pewne aspekty spraw szerzej, a także pojąć pewne społeczne konsekwencje czy motywy, które dla jednostki poddawanej dopiero procesowi modyfikacji osobowości mogą być na tym etapie wciąż trudne do przewidzenia.