Prawie każdy użytkownik komputera miał styczność z grami wideo. Stworzenie formy rozrywki komputerowej jest niemal tak stare jak same komputery. Te interaktywne programy służące do celów rozrywkowych przebyły jednak bardzo długą drogę, abyśmy mogli teraz podziwiać cuda najnowocześniejszych technologii, które wykorzystują w pełni posiadany przez nas hardware. Zatem od czego się zaczęło? Gry komputerowe posiadają niezwykle barwną historię. Pierwsze prototypy gier elektronicznych można spokojnie prześledzić do 1947 roku, czyli do czasów, gdy maszyny zwane komputerami dopiero raczkowały. Ta najwcześniejsza produkcja była wynaleziona przez (nic dziwnego) amerykańskich naukowców, a konkretniej przez Thomasa A.

Goldsmitha i Estle Raya. Program nazywał się Cathode-Ray Tube Amusement Device. Był to analogowy symulator rakietowego pocisku, a do gry wykorzystywano lampy elektronowe. Warto zauważyć, że pierwsze komputery posiadające wyświetlacze pojawiły się dopiero w 1949. Było to zasługą brytyjskich naukowców, którzy stworzyli „electronic delay storage automatic calculator” (EDSAC). Właśnie na tę maszynę w 1952 roku Alexander Sandy Douglas stworzył grę o nazwie Nought and Crosses.

Była to komputerowa wersja popularnej gry „kółko i krzyżyk”. Początki może nie powalały, ale były to już pewne podwaliny pod przyszłą rozgrywkę. W 1958 powstał pierwszy tytuł, który wykorzystywał kontrolery do gry. Prawdziwy przełom nastąpił w 1972 roku. Nolan Bushnell wykorzystał pomysły Ralpha Baera w kwestii stworzenia interaktywnej gry podłączonej do telewizora i stworzył pierwszą grę na automaty. „Pong” stał się niezwykle popularnym tytułem, który przyniósł twórcom spore korzyści materialne.

Nie tylko był to przełom technologiczny, ale gra także zapoczątkowała komercjalizacje rynku. Po sukcesie tego pierwszego automatu do gry, nowe produkcje wyrastały jak grzyby po deszczu. Każdy chciał mieć udział w tym wschodzącym rynku. Powstawały co raz bardziej zaawansowane tytuły, które powoli wprowadzały nowe standardy i jakość w rozgrywce wideo. Po automatach do gry przyszedł czas na granie w domu. Pierwsze konsole i komputery osobiste umożliwiały graczom rozrywkę w domowym zaciszu, gdyż wcześniej nie mogło się to odbywać poza popularnymi lokalami z grami.

Grafika trójwymiarowa pojawiła się już w 80. latach, ale nie była ona szczególnie powszechnie wykorzystywana. Dopiero w latach 90. nastąpił prawdziwy „boom” na gry komputerowe wykorzystujące grafikę 3D. Można śmiało założyć, że był to moment, który określił ostateczny kształt rynku gier komputerowych. Bardziej zaawansowana grafika wymagała dużo bardziej zaawansowanego sprzętu.

Wraz z rozwojem gier wideo, postępował też rozwój hardware’u. Swoje trzy grosze dorzucił także Internet, dzięki któremu ludzie mogli konkurować ze sobą na odległość, co dało początki zjawisku określanemu dzisiaj jako esport. Z pewnością za jakiś czas doczekamy się kolejnego przełomu, który ponownie zmieni nasze postrzeganie gier komputerowych.