Pamięć RAM – Random-acces memory – to urządzenie komputerowe przeznaczone do przechowywania danych, do których dostęp jest swobodny – zarówno w kierunku zapisu jak i odczytu. Szybki zapis w pamięci RAM jest czynnikiem odróżniającym ją od pamięci ROM oraz EEPROM, w których zapis jest niemożliwy lub bardzo utrudniony i długotrwały. Pamięć RAM wykorzystywana jest przez komputer do przechowywania aktualnie wykonywanych programów oraz wyników ich pracy. Poprzez możliwość swobodnego dostępu do każdej komórki pamięci RAM, jej użycie wpływa na ogólną wydajność komputera poprzez szybkie odwołanie się do aktualnie działających programów. Jednak trzeba zaznaczyć, że jest to pamięć która bardzo szybko ulega wymazywaniu. Po jednej sekundzie bez zasilania w temperaturze pokojowej, dane z pamięci RAM ulegają bezpowrotnej utracie.

Podział pamięci RAM

Podstawowy podział pamięci RAM dzieli je na SRAM oraz DRAM.

SRAM to pamięć statyczna. Jest to rodzaj pamięci szybszej, wymagającej odświeżania z dużą częstotliwością. Z uwagi na cenę, stosuje się ją tylko w najważniejszych komponentach i małych ilościach np. procesorach. W pozostałych przypadkach wykorzystuje się pamięć dynamiczną, która jest wolniejsza, jednak jej cena jest o wiele niższa. Współczesne pamięci RAM rozróżnia się na podstawie różnych parametrów. Jednym z nich jest format pamięci – dwa najpopularniejsze to DIMM stosowany w komputerach stacjonarnych oraz SO-DIMM stosowany w komputerach przenośnych.

Kolejnym parametrem jest standard pamięci. Aktualnie w użyciu są trzy standardy DDR2, DDR3 oraz DDR4. Najpopularniejszym jest DDR3 z uwagi na jego szybkość oraz przyzwoitą cenę. Trzecim parametrem jest wielkość pamięci. To od niej zależy czy dany program będzie mógł być w pełni obsługiwany przez pamięć krótkotrwałą. Pamięci mają różne wielkości sięgające nawet 16 GB. Czwartym parametrem jest częstotliwość pracy wyrażana w megahercach.

Podstawową wartością tego parametru jest 1600 MHz, lecz można także spotkać pamięci o taktowaniu 2666 MHz. Warto nadmienić, że różne pamięci RAM mają konstrukcyjnie różną budową. Z uwagi na ten fakt i układ pinów, którymi łączą się one z płytą główną, nie każda pamięć będzie pasowała do każdego rodzaju płyty głównej. Te części hardwaru muszą być dobrane do siebie kompatybilnie. Najpopularniejszym obecnie stosowanym standardem pamięci RAM jest DDR3 SDRAM, czyli double data rate synchronus dynamic random access memory. Jest to trzecia generacja pamięci DDR przesyłająca 8 bitów na jedno taktowanie. Ten rodzaj pamięci jest wysoce zaawansowany technologicznie i nawet dzięki zwiększeniu wydajności ośmiokrotnie w stosunku do DDR to zużycie energii elektrycznej przez ten moduł zmalało aż o 40%.

www.fratiminoricalabria.org