Proces resocjalizacji, który obejmuje modyfikację osobowości jednostki społecznej w ukształtowania w niej prawidłowego systemu norm i wartości, często wymaga umieszczenie jednostki w odpowiedniej placówce, którą w przypadku osoby niepełnoletnich najczęściej jest zakład poprawczy czy też młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

O umieszczeniu osoby niepełnoletniej w placówce resocjalizacyjnej decyduje sąd rodzinny, natomiast przyczyną takiego orzeczenia może być popełnienie przez jednostkę czynu karalnego lub też wykazywanie wysokiego stopnia niedostosowania społecznego.

Placówki resocjalizacyjne są bowiem miejscem, które oprócz samej opieki i wychowania, zapewniają wychowankom także możliwość leczenia uzależnień czy zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Nie ulega wątpliwości, że placówki resocjalizacyjne to instytucje, których działanie odbywa się na wielu obszarach i jest bardzo perspektywiczne.

Są to miejsca, które dają nieletnim szansę na nowe życie, ukierunkowane społecznymi normami i przyjętym systemem prawnym.

www.eczas.net