Socjologia jest nauką, której przedmiotem badań jest społeczeństwo. Można ją zdefiniować na wiele różnych sposobów, jak chociażby naukę badającą ogólne skoordynowanych zbiorowych działań ludzkich. Do czego mogą nam posłużyć owoce takich badań? Po co w ogóle bada się społeczeństwo i czy ma to jakiś głębszy sens? Zdaje się, że im lepiej poznamy nasz świat, tym lepiej będziemy mogli sobie z nim radzić.

Zasada ta dotyczy także społeczeństwa. W ludzkich społecznościach można doszukać się wielu zjawisk, które mają charakter uniwersalny, co znaczy, że niejako wynikają z natury człowieka. Ich poznanie oraz zrozumienie pozwolić nam może na rozwiązanie części problemów.

Nie ma idealnego społeczeństwa, jednak w niczym nie zmienia to faktu, że dobrze byłoby najpierw stworzyć taki ideał, a potem postarać się go w jak największym stopniu zrealizować. Trzeba być w tym jednak bardzo ostrożnym i bazować wyłącznie na naukowych obserwacjach. Historia zna eksperymenty społeczne, które zakończyły się katastrofą.

www.powiatzachodni.pl