Wbrew powszechnym opiniom panującym w społeczeństwie, zadaniem resocjalizacji nie jest wyłącznie działanie w odpowiedzi na zaburzenia, które już wystąpiły, ale także zapobieganie ewentualnym zaburzeniom, jeśli zauważalne jest ryzyko ich pojawienia się. Dlatego też w resocjalizacji tak ważna jest profilaktyka społeczna.

Profilaktyka społeczna jest to ogół działań, których celem jest zapobieganie nieporadnym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Uściślając, możemy stwierdzić, że profilaktyka społeczna stawia sobie za cel zapobieganie sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, terapii grupowej czy indywidualnej oraz kompensacji społecznej.

Nie ulega wątpliwości, że prężnie rozwinięty system profilaktyki społecznej może pomóc zredukować liczbę przypadków niedostosowania czy wykolejenia społecznego oraz wszelkiego rodzaju patologii społecznych. Jest to więc trafna metoda, aby uchronić jednostki społeczne przed niepożądanymi odchyleniami od stanów normalnych.