Zmiany zachodzące w społeczeństwie można badać na wiele sposobów. Z pewnością, wiele ciekawych spostrzeżeń można wynieść z analizy historycznej. Tendencje społeczne zmieniają się praktycznie z każdym rokiem, co widać szczególnie w XX i XXI wieku, kiedy natężenie zmian jest niezwykle duże. Mówi się nawet, że od 1945 roku mamy do czynienia z tak zwanym przyśpieszeniem historycznym i z pewnością jest w tym sporo racji. W społeczeństwie zmienia się praktycznie wszystko, począwszy od języka, jakim się posługujemy, po ubrania, jakie nosimy.

Polskie społeczeństwo staje się na przykład coraz lepiej wykształcone. Widać również postępującą ateizacje wśród Polaków, szczególnie wśród ludzi młodych. Inaczej wygląda też współczesna polska rodzina, niż na przykład pół wieku temu – obecnie ludzie rzadziej decydują się na posiadanie dzieci czy też częściej się rozwodzą. Wspomniane zjawiska widać gołym okiem, jednak warto postarać się je dogłębniej przeanalizować i zrozumieć. Właśnie tłumaczeniem takich zmian zajmują się nauki humanistyczne.