Nie ulega wątpliwości, że konflikt społeczny, z jakim coraz częściej mamy do czynienia to nie pojedynczy problem o wąskim zakresie.

Okazuje się, że jest on obecny we wszystkich dziedzinach życia społecznego, podobnie, jak wywoływany może być przez wiele czynników.

Zawsze tam, gdzie pojawia się jakakolwiek sprzeczność, dochodzi do sytuacji konfliktowej, która dotyczy, co najmniej dwóch stron lub całych grup.

Podobnie, jak w wyniku antagonistycznego podejścia do zamierzonych celów, ideałów oraz wartości, mamy do czynienia z niejednokrotnym konfliktem społecznym o mniejszym lub większym zakresie.

Zawsze jednak najważniejsze jest dążenie do uzyskania określonych korzyści, za wszelką cenę, nie zważając na żadne przeszkody zarówno fizyczne, jak i moralne.

Warto, zatem zwrócić uwagę, że współczesne problemy społeczne, w dużej mierze, wynikają z całej grupy antagonizmów, które sami stworzyliśmy i nieświadomie przyczyniamy się do ciągłego ich nawarstwiania.