Wykolejenie społeczne bardzo często bywa elementem buntu towarzyszącego dojrzewaniu, jednakże może być bardzo destrukcyjne zarówno w swoich przejawach, jak i konsekwencjach.

Warto więc nieco bliżej przyjrzeć się temu zjawisku.

Wykolejenie społeczne polega na przeciwstawieniu się normom, które burzy wszelki ład społeczny warunkujący istnienie kultury.

Mówiąc najogólniej, wykolejenie społeczne to przeciwstawianie się społeczeństwu jako całości, jednocześnie wiążąc się z poważnymi zaburzeniami osobowości.

Osoba wykolejona społecznie boryka się z kompleksem niższości i mocno zniekształconym obrazem własnej osoby, a także niskim poziomem syntonii, czyli umiejętności doznawania przykrości w obecności człowieka cierpiącego.

Zjawisko wykolejenia społecznego wiąże się z niedostosowaniem społecznym, jednakże jest znacznie szersze i głębsze, dlatego też prowadzi do poważniejszych zaburzeń.

Osoba dotknięta tymże zjawiskiem powinna zostać objęta fachową pomocą i poprowadzona zgodnie z metodami pracy resocjalizacyjnej.